Η αποστολή διαφημιστικών από πολιτικά γραφεία αποτελεί ποινικό αδίκημα!

[ για το θέμα ενημερώθηκα από την mailing list της ΕΠΕ. Το κείμενο είναι από το ιστολόγιο thezocalo.blogspot.com ]

Ανοικτή επιστολή-απάντηση προς υποψήφιους βουλευτές

Επειδή αυτές τις μέρες πολλοί θα έχουν ήδη αγανακτήσει με τις επιστολές και τα διαφημιστικά φυλλάδια που λαμβάνουν καθημερινά από υποψήφιους βουλευτές, παραθέτω ένα πρότυπο απάντησης. Αν και αναφέρεται κυρίως σε θεσμικά θέματα και αιτήματα των επαγγελματιών του κλάδου ΤΠΕ (Πληροφορικής), νομίζω περιέχει αρκετά χρήσιμα στοιχεία σχετικά με την νομοθεσία περί παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση, κτλ) από τα πολιτικά γραφεία αυτές τις μέρες.

Όσοι νομίζουν ότι οι παρόμοιες απαντήσεις δεν διαβάζονται ποτέ και από κανέναν, κάνουν λάθος. Σε προεκλογική περίοδο ενδιαφέρονται για τα πάντα, ειδικά όταν στην επιστολή αναφέρονται ένα σωρό παρανομίες στις οποίες έχει υποπέσει το πολιτικό αυτό γραφείο με το να στείλει (χωρίς προηγούμενο αίτημα) το διαφημιστικό υλικό. Συμπληρώνετε τα κενά κατάλληλα και το στέλνετε ελεύθερα!

=============================================================

<ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ>
<ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ>
<Τ.Κ. ΠΟΛΗ>

<ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ>

ΠΡΟΣ:

<……..Όνομα βουλευτή………….>

Υποψήφιο βουλευτή <….κόμμα……εκλ.περιφέρεια…….>

<………..διεύθυνση………….>

Η παρακάτω επιστολή αφορά αποκλειστικά και μόνο τον <……όνομα βουλευτή……..> και όχι τον/την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του γραφείου του βουλευτή. Ως εκ τούτου επιθυμώ να λάβει ιδία γνώση του περιεχομένου στο σύνολό της και στην αρχική (γραπτή) της μορφή.

Το Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου, μόλις δύο εβδομάδες πριν τις βουλευτικές εκλογές, έλαβα από το γραφείο σας ένα φάκελο με ενημερωτικό-διαφημιστικό υλικό σχετικά με την υποψηφιότητά σας με το κόμμα <……κόμμα……..> στην <……εκλογική περιφέρεια…….>. Επειδή είναι η πρώτη φορά που λαμβάνω ονομαστική επιστολή εκ μέρους του γραφείου σας, θεώρησα να απαντήσω με αντίστοιχη επιστολή θέτοντάς σας κάποια πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα

Σε κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε να αναφέρω καταρχήν ότι η μέθοδος της αποστολής ονομαστικής επιστολής σε εμένα χωρίς να υπάρχει καμία προηγούμενη επικοινωνία ή παραχώρηση των προσωπικών μου στοιχείων από εμένα τον ίδιο, αποτελεί από μόνο του ποινικό αδίκημα. Αν αυτό το γνωρίζετε ήδη, δεν χρειάζεται να διαβάσετε τις παρ. 1-6 παρακάτω. Αν δεν το γνωρίζετε ή αν θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά, αναφέρω συγκεκριμένα:

1. Από τον περασμένο Ιούνιο του 2006 ισχύει ο αναθεωρημένος νόμος Ν.3471/06 (ΦΕΚ 133Α’/28-6-2006), ο οποίος τροποποιεί και επεκτείνει τα άρθρα και τις διατάξεις του προηγούμενου Ν2472/97 περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο νέος νόμος απαγορεύει ρητά και κατηγορηματικά κάθε είδους επικοινωνία (ηλεκτρονική, τηλεφωνική, ταχυδρομική) με σκοπό καθαρά διαφημιστικό ή ενημερωτικό (προώθηση νέων προϊόντων). Επιπλέον διευκρινίζει ότι οι ονομαστικοί κατάλογοι, όπως π.χ. συνδρομητών τηλεφωνίας (σταθερής ή κινητής), πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό που έχουν δημιουργηθεί και μόνο από τον αντίστοιχο φορέα ή εταιρία, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της εμπιστευτικότητάς τους, και σε καμία περίπτωση σε δράση συνδεδεμένη άμεσα ή έμμεσα με επιχειρηματική ή άλλη δραστηριότητα κάθε είδους ή εταιρίας με σκοπό ίδιο όφελος (όπως π.χ. σε μια προεκλογική εκστρατεία).

2. Η διάταξη που προβλέπει την υποβολή αιτήματος προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σχετικά με την επιθυμία μη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τρίτους, έχει καθολική ισχύ, δηλαδή απαγορεύει εξ’ ορισμού την τήρησή τους σε αρχείο. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το αίτημά μου για διαγραφή των δικών μου στοιχείων από τα αρχεία αποκλειστικά της δικής σας δραστηριότητας ως πολιτικού προσώπου και υποψήφιου βουλευτή, δικαίωμα το οποίο απορρέει από τις υπάρχουσες διατάξεις ανεξάρτητα από την καταχώρηση ή μη στο αντίστοιχο μητρώο της ΑΠΠΔ.

3. Ουδέποτε έχω επικοινωνήσει ο ίδιος ή μέσω τρίτων με το πολιτικό σας γραφείο. Όλα τα προσωπικά μου στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο σε κρατικούς οργανισμούς και ασφαλιστικούς φορείς, συγκεκριμένες τράπεζες και εταιρίες παροχής υπηρεσιών, στις οποίες έχω παραχωρήσει ρητά ο ίδιος το δικαίωμα να τηρούν τα στοιχεία στα αρχεία τους για την διεκπεραίωση των εργασιών τους και μόνο. Επιπλέον, οι αριθμοί τόσο της σταθερής όσο και της κινητής τηλεφωνικής μου σύνδεσης, οι οποίοι είναι επαγγελματικοί και αυστηρά προσωπικοί, έχουν χαρακτηριστεί ως «μη ανακοινώσιμοι», δηλαδή δεν περιλαμβάνονται στους ονομαστικούς καταλόγους των αντίστοιχων εταιριών. Κατά συνέπεια, η κατοχή και μόνο των στοιχείων διαμονής μου από το γραφείο σας αποτελεί παράνομη πράξη και υποδηλώνει παραχώρηση από τρίτους χωρίς την ρητή έγκρισή μου, δηλαδή είναι προϊόν παράνομης συναλλαγής που τιμωρείται από τον Νόμο.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 3 του Ν. 2472/97 περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και γνωρίζοντας ότι ουδέποτε παραχώρησα ο ίδιος τα στοιχεία αυτά ή το δικαίωμα χρήσης τους από το πολιτικό σας γραφείο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι είστε παράνομοι και διατηρώ κάθε δικαίωμα νομικής προσφυγής για την απαγόρευση παρόμοιων πρακτικών, καθώς επίσης και για τη διεκδίκηση ηθικής και υλικής αποζημίωσης από την εταιρία σας και προσωπικά από υπαλλήλους οι οποίοι εν γνώσει του συμμετέχουν σε παρόμοιες παράνομες ενέργειες.

5. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 12 του Ν. 2472/97, απαιτώ να πληροφορηθώ τον ακριβή τρόπο και χρόνο κατά τον οποίο τα αντίστοιχα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση) που αφορούν στο πρόσωπό μου βρέθηκαν στην κατοχή του γραφείου σας. Σε διαφορετική περίπτωση διατηρώ κάθε νόμιμο δικαίωμα προσφυγής σε ένδικα μέσα για την απόκτηση των πληροφοριών αυτών.

6. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, σας ενημερώνω ρητά και κατηγορηματικά ότι σας απαγορεύω οποιαδήποτε περαιτέρω συνέχιση τήρησης, χρήσης ή μεταβίβασης των προαναφερόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το πρόσωπό μου, σχετιζόμενη με οποιαδήποτε δραστηριότητα του γραφείου σας, σήμερα ή στο μέλλον, χωρίς αντίστοιχη ρητή άδεια από εμένα τον ίδιο όπως δικαιούμαι από τον Νόμο.

 

 

[ σημείωση δική μου: εδώ η επιστολή αναφέρει διάφορα κρίσιμα θέματα δικά μας, των Πληροφορικών, και θέτει διάφορα πολύ εύστοχα ερωτήματα (όσον αφορά τα -ανύπαρκτα?!- επαγγελματικά δικαιώματα μας, ή το θέμα της σύναψης συμφωνιών από το κράτος με εταιρίες κλειστού λογισμικού -spoiler για να διαβάσει το άρθρο ο elkosmas, σε περίπτωση που δε το έκανε 🙂 ). Όσοι πληροφορικοί καλούνται να διαβάσουν το κομμάτι αυτό στο αρχικό άρθρο.
Από τα υπόλοιπα ερωτήματα, ξεχωρίζω την ακόλουθη θέση/ερώτημα του συγγραφέα, που αφορά και την πρόσφατη εθνική καταστροφή: ]

 

 

8. Φέτος το καλοκαίρι η χώρα μας πέρασε μία από τις καταστροφικότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της, τόσο σε επίπεδο οικονομικό, οικολογικό, όσο και κοινωνικό. Η απουσία βασικών υποδομών και η παντελής έλλειψη στοιχειώδους συντονισμού ήταν τόσο προφανής που κλόνισε όλους τους Έλληνες, ίσως περισσότερο από την ίδια την καταστροφή. Επιπλέον, η μη ύπαρξη Εθνικού Κτηματολογίου, ένα από τα βασικά αντι-επιχειρήματα του κόμματός τας στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αλλά μετατράπηκε σε απλή «βάση διασταυρώσεων στοιχείων» (βλ. δήλωση υπουργού ΠΕΧΩΔΕ φέτος το Μάιο) για την αποφυγή κυρώσεων από την Ε.Ε. λόγω κατασπατάλησης των αντίστοιχων κοινοτικών πόρων. Προσωπικά, δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι το μη αναμενόμενο, δυστυχώς, γιατί γνωρίζω ότι αυτή η νοοτροπία της δήθεν επάρκειας και του δήθεν επαγγελματισμού αποτελούν μάλλον τον κανόνα και όχι την εξαίρεση στο ελληνικό Δημόσιο. Τα αποτελέσματα σε επίπεδο προστασίας και μέριμνας σε πληγείσες περιοχές την είδαμε φέτος με τις πυρκαγιές με τον πιο αδιάψευστο τρόπο. Οτιδήποτε και αν ισχυριστεί κανείς περί του «αναπάντεχου» ή του «υπερβολικού» ή του «ακραίου» του γεγονότος, το βέβαιο είναι ότι η συγκεκριμένη καταστροφή συνέβη επί των ημερών της δικής σας γενιάς πολιτικών. Τόποι που επέζησαν πολέμων, σεισμών, διωγμών, για χιλιάδες χρόνια, σήμερα έχουν καταστραφεί ανεπανόρθωτα. Αυτό θα το φέρετε πάντοτε ως «στίγμα» όλοι οι πολιτικοί, όχι μόνο του δικού σας κόμματος, όχι μόνο υπουργοί, υφυπουργοί, πολιτικοί προϊστάμενοι, αλλά ΟΛΟΙ, ανεξαρτήτως του μικρού ή μεγάλου μεριδίου ευθύνης. Ελπίζω όταν μετά από πολλά πολλά χρόνια, όταν η δική σας γενιά θα αποσύρεται πλέον από την ενεργό πολιτική δράση, όταν τα φετινά γεγονότα θα φαίνονται απίστευτα μακρινά και ασήμαντα, όταν δεν θα σας ρωτά κάποιος δημοσιογράφος για να απαντήσετε δημοσίως, αναρωτηθείτε αν πραγματικά κάνατε ότι μπορούσατε και γιατί αυτό δεν ήταν τελικά αρκετό. Και τότε, πολλά πολλά χρόνια μετά από το φετινό καλοκαίρι, οι περιοχές που κάηκαν θα είναι ακόμα όπως είναι και σήμερα: άγονα βράχια, νεκρά, ξερά, στην καλύτερη περίπτωση να βλέπουν τον ήλιο και όχι το γκρίζο μπετόν από πάνω τους. Είτε το θέλετε είτε όχι, αυτή είναι η κληρονομιά που αφήνει η δική σας γενιά πολιτικών στη χώρα μας. Άνθρωποι έχουν πεθάνει για να έχω εγώ και ο κάθε Έλληνας πολίτης το δικαίωμα να ζούμε και να ψηφίζουμε ελεύθερα. Ζητώντας την ψήφο μου, είστε σίγουρος ότι την αξίζετε; Είστε σίγουρος ότι τότε, μετά από πολλά χρόνια, θα απαντάτε με την ίδια σιγουριά που απαντάτε σήμερα; Είστε σίγουρος ότι μέχρι τότε θα έχετε αλλάξει τρόπο πολιτικής σκέψης τόσο δραστικά, ώστε να μην χάσουμε στο μέλλον και άλλο κομμάτι από την πατρίδα μας εξαιτίας δικών σας σφαλμάτων και παραλείψεων;

Θα μπορούσα να σας υποβάλλω αμέτρητες ακόμη ερωτήσεις σχετικά με τον κλάδο της δικής μου δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα γιατί σήμερα το 2007 δεν υπάρχει ακόμη κανένα ουσιαστικό θεσμικό πλαίσιο για την πραγματική και (κυρίως) πρακτική αναβάθμιση των υπηρεσιών μέριμνας προς τον πολίτη μέσω ΤΠΕ (ΕΚΑΒ, ΕΛΑΣ, Πυροσβεστική, ασφαλιστικά ταμεία, κτλ), για θέματα ασφάλειας ΤΠΕ (ενιαίοι κανόνες τραπεζικών συναλλαγών eBanking, ψηφιακές υπογραφές), διαφάνεια και αξιοπιστία προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ (έλεγχος εταιριών τηλεφωνίας και Internet για παραπλάνηση). Δεν νομίζω όμως ότι χρειάζεται. Αν μου απαντήσετε στα παραπάνω οκτώ ερωτήματα πειστικά και ειλικρινά, όχι σαν πολιτικός αλλά πρωτίστως ως άνθρωπος, θα έχετε κερδίσει τις ψήφους της οικογενείας μου και της δικής μου.

Με τιμή,

<……όνομα επώνυμο……..>

Υ.Γ.: Εσκεμμένως δεν αναφέρθηκα σε άλλο κόμμα, σε πολιτικές πεποιθήσεις, σε άλλα πρόσωπα ή γεγονότα, πέρα από αυτά που σας αφορούν άμεσα. Είμαι πολιτικοποιημένος από τα 18 αλλά ουδέποτε υπήρξα οπαδός ή υποστηρικτής κανενός «μεγάλου» κόμματος. Αν θεωρήσετε ότι τα παραπάνω αποτελούν απλώς κακόβουλη κριτική ή κομματική εμπάθεια τότε μάλλον δεν καταλάβατε λέξη από όσα έχω γράψει.

=============================================================
Προφανώς τα οποιαδήποτε συγχαρίκια στον συγγραφέα του άρθρου…

[ επίσης σχετικά: adamo , e-lawyer]

Advertisements

About Γιώργος Μαργαρίτης

Υπάρχουν πολλά τα δρώμενα.
This entry was posted in Computers, Πολιτικά, Τσατισμένος, εκλογές. Bookmark the permalink.

21 Responses to Η αποστολή διαφημιστικών από πολιτικά γραφεία αποτελεί ποινικό αδίκημα!

 1. Ο/Η kafrokoritso λέει:

  Νταξ όχι ότι κατάλαβα και πάρα πολλά(για τους πληροφορικούς), αλλά σίγουρα δε μου φάνηκε καλό. Ευτυχώς εγώ θα γίνω νταλικιέρισα οπότε δεν αγχώνομαι[το πτυχίο θα το κολλήσω μαζί με τις άλλες αφισες]
  Πάντως εδώ στην οικοδομή δεν πήρε το μάτι μου προεκλογικό υλικό…

 2. Ο/Η elawyer λέει:

  Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 11 / 2001
  Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 15-1-2001 στο κατάστημα της αποτελούμενη από τον κ. Κ. Δαφέρμο, Πρόεδρο, και τους κ. κ. Ε. Κιουντούζη, Π. Πάγκαλο, Β. Παπαπετρόπουλο, και Σ. Λύτρα, τακτικά μέλη, και το αναπληρωματικό μέλος κ. Ε. Μήτρου σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους κ. Ν. Αλιβιζάτου που λόγω κωλύματος απουσίαζε, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση των αρχείων των βουλευτών και των υποψηφίων για το βουλευτικό αξίωμα.
  Παρόντες χωρίς δικαίωμα ψήφου ήσαν ο κ. Κ. Μαυριάς ως εισηγητής και η κ. Ε. Τσιγγάνου ως γραμματέας.
  Η Αρχή έλαβε υπόψη:
  Τις διατάξεις του ν. 2472/97 και ειδικότερα των άρθρων 2, 3, 4, 5 παράγραφος 1
  εδάφιο ε και 6
  Μετά από εξέταση των παραπάνω στοιχείων και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

  ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
  1. Οι υποψήφιοι για το βουλευτικό αξίωμα τηρούν, ως γνωστόν, αρχεία στα οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα, οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των προσώπων με τα οποία επικοινωνούν ενόψει της ανάδειξης τους στο εν λόγω αξίωμα. Αρχεία ανάλογου περιεχομένου τηρούν και οι εκλεγέντες στο αξίωμα του βουλευτή.
  Η επικοινωνία αυτή έχει, ιδίως, ως περιεχόμενο την αποστολή στα εν λόγω πρόσωπα ενημερωτικού υλικού για τους στόχους και το πρόγραμμα δράσης των υποψηφίων για το βουλευτικό αξίωμα και για την κοινοβουλευτική δραστηριότητα των εκλεγέντων στο βουλευτικό αξίωμα, οπότε και ενημερώνονται για την τήρηση αρχείου αυτοί στους οποίους απευθύνεται το ενημερωτικό υλικό.
  2. Το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου αποτελούν προσωπικά δεδομένα κατά το άρθρο 2 α) του νόμου 2472/1997, για την επεξεργασία των οποίων απαιτείται, κατά κανόνα, η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
  Κατά το άρθρο 5 παρ. 1 εδ. ε του ως άνω νόμου, δεν απαιτείται η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων, όταν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι η εν λόγω επεξεργασία υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα όπως και ότι δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.
  3. Επειδή τα αρχεία των βουλευτών και των υποψηφίων προς ανάδειξη στο βουλευτικό αξίωμα εντάσσονται στην ως άνω αναφερόμενη ρύθμιση του νόμου ως περιέχοντα μεν προσωπικά δεδομένα, των οποίων όμως η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για τις ανάγκες του δημοκρατικού πολιτεύματος (επικοινωνία
  μεταξύ υποκειμένων του ενεργητικού και του παθητικού εκλογικού δικαιώματος), δεν απαιτείται συγκατάθεση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων.
  4. Ευνόητο είναι ότι η εν λόγω εξαίρεση στον κανόνα αφορά όλα τα αιρετά αξιώματα της πολιτείας.
  5. Εξίσου ευνόητο είναι ότι η συλλογή των ως άνω προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνεται μόνο από δημόσια προσβάσιμες πηγές και ότι απαγορεύεται η διάθεση σε τρίτους των εν λόγω αρχείων των βουλευτών και των υποψηφίων για το βουλευτικό αξίωμα.
  Για τους λόγους αυτούς
  Η Αρχή κρίνει ότι εφαρμόζεται εν προκειμένω η διάταξη του άρθρου 6 του νόμου 2472/1997 για τη γνωστοποίηση της σύστασης και λειτουργίας του αρχείου.

  Ο Πρόεδρος
  Ο Εισηγητής
  Η Γραμματέας

  Κωνσταντίνος Δαφέρμος Επ. Αντιπρόεδρος Α.Π.

  Κώστας Μαυριάς

  Ευγενία Τσιγγάνου

  Προς
  Τον κ. Πρόεδρο της Βουλής

 3. @kafrokoritso,
  τα πράγματα σίγουρα δεν είναι καλά για τον κλάδο μας. Εν ολίγοις, παιδευόμαστε να ιδρύσουμε επιμελητήριο το οποίο να ορίζει, διεκδικεί και να προασπίζεται τα δικαιώματα μας.
  Νταλικιέρης ε? Δεν είναι κι άσχημο…

  @e-lawyer,

  Επειδή τα αρχεία των βουλευτών και των υποψηφίων προς ανάδειξη στο βουλευτικό αξίωμα εντάσσονται στην ως άνω αναφερόμενη ρύθμιση του νόμου ως περιέχοντα μεν προσωπικά δεδομένα, των οποίων όμως η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για τις ανάγκες του δημοκρατικού πολιτεύματος (επικοινωνία μεταξύ υποκειμένων του ενεργητικού και του παθητικού εκλογικού δικαιώματος), δεν απαιτείται συγκατάθεση του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων.

  Εξίσου ευνόητο είναι ότι η συλλογή των ως άνω προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνεται μόνο από δημόσια προσβάσιμες πηγές

  Για να μιλήσω λίγο καθαρά με νομικούς όρους, ότι θέλουμε δηλαδή το βαφτίζουμε «αναγκαίο για τις ανάγκες τους δημοκρατικούς πολιτεύματος» και αυτομάτως γίνεται νόμιμο?!

  Δηλαδή, αν ορίσουμε πως το «spam» είναι με την ίδια λογική «αναγκαίο για τις ανάγκες τους δημοκρατικούς πολιτεύματος» (ούτως ή άλλως, spam κάνουν κι αυτοί), και πάρουν το email μου πχ από κάποια online συλλογή υπογραφών στην οποία έχω συμμετάσχει, ή γενικά από κάποια «δημόσια προσβάσιμη πηγή» που εμφανίζεται το email μου στο ίντερνετ, νομιμοποιείται το «προεκλογικό spam»?!

 4. Επιπλέον, στο άρθρο που αναπαρήγαγα αναφέρεται νόμος του 2006 που

  απαγορεύει ρητά και κατηγορηματικά κάθε είδους επικοινωνία (ηλεκτρονική, τηλεφωνική, ταχυδρομική) με σκοπό καθαρά διαφημιστικό ή ενημερωτικό. Επιπλέον διευκρινίζει ότι οι ονομαστικοί κατάλογοι, όπως π.χ. συνδρομητών τηλεφωνίας (σταθερής ή κινητής), πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό που έχουν δημιουργηθεί και μόνο από τον αντίστοιχο φορέα ή εταιρία, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της εμπιστευτικότητάς τους, και σε καμία περίπτωση σε δράση συνδεδεμένη άμεσα ή έμμεσα με επιχειρηματική ή άλλη δραστηριότητα κάθε είδους ή εταιρίας με σκοπό ίδιο όφελος (όπως π.χ. σε μια προεκλογική εκστρατεία).

  ενώ εσύ αναφέρεσαι σε νόμο του 2001. Δε γνωρίζω αν υπερισχύει ο ένας του άλλου (εννοείται πως είμαι και γαμώ στα νομικά), απλά δεν παίζει κάποια σχέση αυτό?

 5. Για σιγά ρε παιδιά. Δηλαδή τι υποστηρίζεις ρε Γιώργο, να μην κάνουν καμιά προσπάθεια οι υποψήφιοι βουλευτές να ενημερώσουν τους ψηφοφόρους για τις θέσεις τους; Δηλαδή να πηγαίνει ο ψηφοφόρος και να σταυρώνει κουτουρού; Φυσικά υπάρχει το διαδίκτυο, αλλά πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει μόνο το 25% των Ελλήνων. Είναι προτιμότερο να γλείφει ο υποψήφιος τους καναλάρχες για να βγει στην τηλεόραση; Η απαγόρευση της αποστολής εντύπων θα ευνοούσε τα τζάκια, τα «λαμπερά» ονόματα, και τους υπάρχοντες βουλευτές.

 6. Βέβαια, το πόσο ενημερωτικά είναι αυτά τα έντυπα είναι άλλη πονεμένη ιστορία ….

 7. Ο/Η Manos S. λέει:

  Προς τη γραμματέα μου : Να τυπωθεί σε αρκετά αντίτυπα παρακαλώ δεσποινίς….

 8. Ο/Η πρεζα Tv λέει:

  Μαλιστα…Πολυ ενδιαφερον…
  Εδω βουλευτες στελνουν διαφημιστικες επιστολες χρησημοποιοντας τη σφραγιγδα της Βουλης.
  Τι να λεμε τωρα;;;

 9. @Θέμη,
  καταρχήν, νομίζω είναι δική μου υπευθυνότητα να ενημερωθώ για το ποιον θα ψηφίσω. Και ο ψηφοφόρος που θα σταύρωνε κουτουρού, τελικά θα σταυρώσει κουτουρού, είτε του στείλουν το διαφημιστικό φυλλάδιο είτε όχι (νομίζεις ότι θα αλλάξει γνώμη με το φυλλάδιο?).

  Η απαγόρευση της αποστολής εντύπων θα ευνοούσε τα τζάκια, τα «λαμπερά» ονόματα, και τους υπάρχοντες βουλευτές.

  Γιατί τώρα διαφημιστικά φυλλάδια ποιοι στέλνουν? Ο Ψ άγνωστος υποψήφιος της Ένωσης Κεντρώων? Η μήπως η «εύνοια» καταπολεμάται με τα φυλλάδια?

  Δεύτερον, γι αυτό το λόγο δεν υπάρχουν άραγε τα γραφεία των υποψηφίων? Τώρα θα μου πεις τι βλακείες λέω, τα γραφεία αυτά πρακτικά υπάρχουν για να πας να κανονίσεις τις «υποθέσεις» σου, το ρουσφέτι σου, και τι θα πάρεις σε αντάλλαγμα με την ψήφο σου, αλλά αναφέρομαι στον θεωρητικό λόγο που υπάρχουν. Εκεί υπάρχουν και τα φυλλάδια με τις θέσεις, πας και παίρνεις, και αν δε σε καλύπτουν μιλάς και με τον υποψήφιο.

  Και με την λογική σου θα μπορούσα να δικαιολογήσω και το ηλεκτρονικό spam. Τι δηλαδή, ο άλλος που χρειάζεται penis enlargement να πάει στα κουτουρού σε μία Χ εταιρία, χωρίς να ξέρει ότι εμείς προσφέρουμε εγγύηση και 50% έκπτωση και ότι αν έρθει σε μας «women will love him more than anyone»?! (παρόμοια ψέματα λένε και οι πολιτικοί στα φυλλάδια τους).

  Όποιος θέλει να ενημερωθεί μπορεί να ενημερωθεί. Από τηλεοπτικές πολιτικές συζητήσεις (υπό την προϋπόθεση πως έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα), από τις εφημερίδες, από τα γραφεία των υποψηφίων.

  Σενάριο επιστημονικής φαντασίας: θα μπορούσε να τυπώνεται ένα μικρό έντυπο, με τις θέσεις κάθε κόμματος, και να μοιράζεται σε όλους (…καλό ε?!)

  @Manos S.,
  eye for an eye?!

  @Πρέζα Τιβι.,
  ομολογώ πως δεν το ξερά… Δηλαδή, παίζει μελλοντικά να βάλουν και προγνωστικά για το Στοίχημα στην Εφημερίδα της Βουλής?

 10. Ο/Η kafrokoritso λέει:

  Εγώ θα πρότεινα κατα την προεκλογική περίοδο να λειτουργούν κάποια κανάλια(ΝΔtv,ΠΑΣΟΚtv, ΚΚΕtv κτλ) και να λέει ο καθένας το παραμύθι του 24 ώρες -ή τελοσπάντων 23 ώρες για να έχουν και μια ώρα ελεύθερη να φασώνονται όπως στα reality…-αφού τηλεόραση όλοι έχουν(δεν έχει σημασία αν στην πραγματικότητα δεν έχουν ΟΛΟΙ, το θέμα είναι ότι ΟΛΟΙ την πληρώνουν)
  ΠΡΟΣΟΧΗ ακολουθεί spam mail:
  Fantastic!!! Gamato! Welcome the new you! Ελάτε στην ψηφιακή εποχή! Η μοναδική υπηρεσία ROVA PE(=ProEklogika) φέρνει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο απόφασίζετε πού θα τη ρίξετε! ΤΩΡΑ το νέο πακέτο προεκλογικών καναλιών στη μοναδική τιμή των 0,999 ευρώ!

 11. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας: θα μπορούσε να τυπώνεται ένα μικρό έντυπο, με τις θέσεις κάθε κόμματος, και να μοιράζεται σε όλους (…καλό ε?!)
  —–
  Πολύ καλή ιδέα. Όχι μόνο τις θέσεις κάθε κόμματος αλλά και του κάθε υποψηφίου (βιογραφικό, προτεραιότητες, κτλ). Με έξοδα πληρωμένα από το κράτος. Κι έτσι οι υποψήφιοι δεν θα έμπαιναν σε έξοδα να τυπώνουν φυλλάδια, αλλά και θα υπήρχε και πιό ουσιαστική ενημέρωση.

  Η φαντασία στην εξουσία !!

 12. Ο/Η adamo λέει:

  @Γιώργος Μαργαρίτης, elawyer:

  Για μια ειδική περίπτωση του θέματος, κάνω copy-paste τμήμα από email που έλαβα από ελενγκτή της ΑΠΔΠΧ μετά από ερώτημά μου:

  «το πολιτικό μήνυμα θεωρείται επίσης
  spam,επομένως δεν είναι σύννομο»

 13. Ο/Η elawyer λέει:

  O Ν.2472/1997 δεν έχει τροποποιηθεί από την μεταβολή του 2006 σε αυτό το σημείο. Η άμεση διαφήμιση επίσης αναφέρεται σε περιπτώσεις προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών (άρθρο 13§3). Δύσκολα το πολιτικό μήνυμα υποψηφίου θα μπορούσε να υπαχθεί στην έννοια της προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, τουλάχιστον όπως αυτές νοηματοδοτούνται από την νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή.

  Σε κάθε περίπτωση,η απόφαση ΑΠΔΠΧ που σας έδωσα είναι του 2000 μεν, αλλά δεν έχει ανατραπεί με νεότερη απόφαση, ενώ η ίδια η Αρχή, συνεχίζει να παραπέμπει σε αυτήν ακόμη. ΄

  Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει δεκτή η διαφοροποίηση της χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γιατί εκεί πράγματι μπορεί να γίνει λόγος για spam, ανεξάρτητα από τον πολιτικό ή μη χαρακτήρα του μηνύματος.

  Τέλος, οι ελεγκτές της ΑΠΔΠΧ είναι υπάλληλοι της γραμματείας, δεν έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα ούτε καν ψήφο στις συνεδριάσεις της Αρχής, δεν είναι μέλη του οργάνου, δεν απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας όπως τα μέλη και συνεπώς οι προσωπικές απαντήσεις τους αποτελούν δικές τους απόψεις, οι οποίες κατ’ αρχήν δεν δεσμεύουν ούτε ταυτίζονται με τις κρίσεις της ανεξάρτητης αρχής.

 14. Ο/Η adamo λέει:

  @elawyer:
  «…και συνεπώς οι προσωπικές απαντήσεις τους αποτελούν δικές τους απόψεις…»

  Πράγματι, όπως κι η δικιά μου γνώμη δεν εκφράζει την ΔΕ/ΤΕΕ. Αυτό δεν σημαίνει πως η γνώμη που εκφράζω στα πλαίσια της εργασίας μου είναι ανεξάρτητη από τη γραμμή που χαράσσει ο εργοδότης μου.

  (αλλά θα βγούμε off-topic)

 15. Ο/Η Cyborg λέει:

  Από που μας μαθαίνουν ρε αδέρφια αυτοί εκεί πάνω??
  Πως γνωρίζουν τόσα στοιχεία για εμάς?

  Internet?Τράπεζες?online Τηλεφωνικός κατάλογος πΟΤΕ?(!)

  Πρέπει πια να κυκλοφορείς σαν φάντασμα για να αποφύγεις το φακέλωμα πια.Και στο net,πάει στο καλό,αυτό παλέυεται κάπως.Στο real life όμως??

  .

  Αρχίσανε το spam κα αυτοί.Κάτσε να μου έρθει εμένα τέτοιο χαρτάκι..

 16. Ο/Η elenak λέει:

  Χαίρομαι πολύ που βρήκα τη συγκεκριμένη αίτηση/γράμμα.

  Ένας λόγος είναι επειδή επιβεβαιώνομαι ότι δεν είμαι εγώ η παράξενη, αλλά αυτοί οι παράνομοι. Ένας άλλος είναι επειδή χαίρομαι που υπάρχουν Έλληνες που δεν «έχουμε συνηθίσει».

  Επικοινώνησα κι εγώ για τον ίδιο λόγο με εκλογικό κέντρο, και περιμένω απάντησή τους εντός 15 ημερών, αλλιώς θα απευθυνθώ στην αρμόδια αρχή, από όπου ενημερώθηκα ότι η χρήση προσωπικών δεδομένων είναι παράνομη και στην περίπτωση υποψήφιων βουλευτών κατά την προεκλογική περίοδο.

  Όσο για το πως μπορούν να μας ενημερώνουν, Θέμη…Υπάρχουν τόσα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ακόμα κι το υλικό με το πλούσιο παραφουσκωμένο βιογραφικό και τα πολλαπλά έτοιμα σταυρωμένα ψηφοδέλτια μοιράζεται από κουτί σε κουτί, όπως τα delivery menus. Έχω λάβει πληθώρα τέτοιων κυρίως από ένα κόμμα.
  Άλλο αυτό, άλλο να χρησιμοποιούν τα στοιχεία μου και να μου στέλνουν ονομαστικά και συγκεκρίμενα το υλικό τους. Στην τελική, ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, πληροφόρησης και επικοινωνίας. Ας βρουν νόμιμους και μη ενοχλητικούς τρόπους. Διότι και νόμιμο να ήταν, θα με ενοχλούσε το ίδιο να ξέρω και να βιώνω ότι άνθρωποι, γραφεία, οργανισμοί κτλ κτλ ‘επεξεργάζονται’ προσωπικά μου στοιχεία εν αγνοία μου και δίχως την έγκριση μου. Και το επεξεργάζονται περιλαμβάνει τόσο τη διατήρηση όσο και τη χρήση, μεταξύ άλλων.

 17. Τσιμπάτε και ένα 0-day info:

  Το πρόγραμμα του ΟΤΕ (τόσο το παλιό της ΙΝΤΡΑΚΟΜ όσο και το νέο που ψώνισαν απο Accenture μεριά έχει κωδικό βουλευτή που εμφανίζεται σε κάθε αναζήτηση)

 18. @elenak,
  όλοι είμαστε λίγο «παράξενοι» σε παρόμοια τα θέματα, λίγοι έχουν την τύχη να βρουν την άκρη.

  Επικοινώνησα κι εγώ για τον ίδιο λόγο με εκλογικό κέντρο, και περιμένω απάντησή τους εντός 15 ημερών, αλλιώς θα απευθυνθώ στην αρμόδια αρχή, από όπου ενημερώθηκα ότι η χρήση προσωπικών δεδομένων είναι παράνομη και στην περίπτωση υποψήφιων βουλευτών κατά την προεκλογική περίοδο.

  Και πολύ καλά θα κάνεις!
  Και αν μπορείς, γράψε μια γραμμή για την έκβαση της υπόθεσης.

  @ΔΠ,
  αν και δε κατάλαβα τι ακριβώς εννοείς, δεν ακούγεται καλό (ο βουλευτής βάζει κωδικό και μπορεί να αναζητήσει ενώ οι υπόλοιποι δε μπορούμε? Και αν ναι, το πρόγραμμα αυτό είναι δημόσια προσβάσιμο, για να έχει πρακτική σημασία αυτό?).

 19. Δεν είναι δημόσια προσβάσιο, τρέχει σε κάθ ΟΤΕshop, call support center κτλ.

  Έχει ένα πεδίο το οποίο αντιστοιχεί πελάτη σε εκλογική περιφέρεια. Αυτό προυπήρχε στο client server της ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΒCCS νομίζω) και σίγουρα καλείται από το νέο που τους έφτιαξε η ACCENTURE.

  Πρακτική χρήση δεν θυμάμαι ποιά ήταν. Απλά έκανε μπαμ «Κωδικός Βουλευτή» και με παρεμφερές πεδίο πίσω στη βάση. Take it with a grain of salt

 20. Ο/Η xgeorgio λέει:

  Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι που ένα απλό κειμενάκι που έγραψα για «εσωτερική» χρήση κατέληξε χρήσιμο για πολλούς άλλους. Θα ήθελα να σημπληρώσω ότι, όπως έγραψα και στα comments στο δικό μου blog, η γνωμοδότηση της ΑΠΠΔ δεν είναι ούτε νόμος ούτε διάταγμα, άρα είναι μόνο νομικοφανής δικαιολογία για την καταπάτηση των αντίστοιχων νόμων που ήδη ισχύουν. Επιπλέον, η εκλογή ή όχι του κάθε μεμονωμένου υποψηφίου δεν αποτελεί θέμα του πολιτεύματος, αποτελεί προσωπικό του πρόβλημα. Το πολίτευμα προστατεύεται από την *διαδικασία* (εκλογές), όχι από το ποιος εκλέγεται. Επίσης, σχετικά με το θέμα των τηλεφωνικών καταλόγων, εφόσον αυτά περιλαμβάνουν και όροφο εκτός από διεύθυνση, αυτό σημαίνει ότι προέρχονται 100% είτε από τα φορολογικά αρχεία είτε από τον ΟΤΕ. Σε κάθε περίπτωση, όταν παίρνεις τηλέφωνο σε μια πιτσαρία και σου λένε «…στον 20 όροφο μένετε, σωστά?…» αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούν *παράνομο* λογισμικό.

 21. Ο/Η pseftis λέει:

  σχετικά με τις προεκλογικές δαπάνες…

  http://pseftes.tumblr.com/post/202436532

Σχόλια με κεφαλαία ή greeklish απαγορεύονται αυστηρώς και διώκονται ποινικά. Οι συγγραφείς τους θα υποστούν αποτρόπαια βασανιστήρια. (μετάφραση στα Χρυσαυγίτικα: Μι γράφης με κεφαλέα κε greeklish).

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s